Daži no mūsu klientiem:

Privātstundas


Piedāvājam angļu valodas privātstundas Rīgā un Rīgas centrā profesionālu pasniedzēju vadībā. Nodarbības iespējams plānot klientam vēlamajos laikos (rīta, dienas un vakara nodarbības). Angļu valodas privātstundas notiek arī sestdienās.

Katram klientam ir individuāla pieeja un tiek izstrādāts apmācību plāns. Mācību materiāli ir iekļauti mācību maksā.

Individuālu nodarbību mērķis – sarunvalodas prasmju uzlabošana un attīstība, pamata gramatiskās angļu valodas bāzes nostiprināšana, angļu valodas dzirdes uztveres attīstība, vārdu krājuma paplašināšana.

Lai sasniegtu mērķi – tiek izmantoti audio materiāli, pārvarēta valodas barjera, apgūti angļu valodas gramatikas laiki ar minimālu gramatikas likumu mācīšanos. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas apmācību metodes, lai paaugstinātu studenta koncentrēšanās spējas un uzlabotu gan dzirdes, gan redzes atmiņu.

20 nodarbības – ir laiks, kas klientam nepieciešams, lai paaugstinātu zināšanas angļu valodā par vienu līmeni, izmantojot tikai mūsu izstrādāto metodi angļu valodas privātstundām.

Turklāt, pie mums, klients izvēlas, cik nodarbības, kā arī intensitāti, kādā vēlas mācīties.

Aktuāli: Angļu valodas privātstundas 9. un 12.klašu skolniekiem, lai sagatavotos angļu valodas CE (centralizēto eksāmenu) kārtošanai.


Cena – no 60 EUR par individuālu nodarbību.