Parādu piedziņa


Atnāciet ar saviem parādniekiem pie mums – izanalizēsim prasījumus un parādnieku maksātspēju, un apsvērsim problēmu risinājuma iespējas ārpus tiesas vai tiesā.

Mēs izpētīsim piedziņas pamatotību: (analizēsim aizdevuma līgumu, parādzīmes, faktūrrēķinus, stingrās uzskaites pavadzīmes un citus dokumentus, kas apliecina parāda veidošanos);

— nosūtīsim parādniekam adresētu pretenziju (pretenzija sagatavota uz uzņēmuma veidlapas, lai parādniekam sniegtu pārliecību, ka ar parāda piedziņu nodarbojas juridiska persona, kuras augsti kvalificētie darbinieki spēs nodrošināt visus iespējamos tiesību aizsardzības līdzekļus) ar prasību atmaksāt parādu;

— sagatavosim prasību tiesai par parāda piedziņu vai sagatavosim maksātnespējas pieteikumu iesniegšana tiesā;

— lai tiesas sprieduma izpilde lietā nevarētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, sagatavosim pieteikumu par prasības nodrošināšanu, lai:

  • 1. apķīlātu atbildētājam piederošas kustamas mantas un skaidru naudu;
  • 2. izdarītu aizlieguma atzīmi attiecīgās kustamas mantas reģistrā vai citā publiskā reģistrā;
  • 3 .ierakstītu prasības nodrošināšanas atzīmi zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā;
  • 4. arestētu kuģi;
  • 5. aizliegtu atbildētājam veikt noteiktas darbības;
  • 6. apķīlātu tos maksājumus, kuri pienākas no trešajām personām, tajā skaitā naudas līdzekļi kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās;
  • 7. atliktu izpildu darbības (arī aizliegums tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu piedzinējam vai parādniekam vai mantas pārdošanas apturēšana).;

— Jūs pārstāvēsim tiesā;

— nodrošināsim tiesas sprieduma izpildi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.