Juridiskie pakalpojumi


Tiek piedāvāti šādi juridiskie pakalpojumi:


  • Juridiskās konsultācijas;
  • Parādu piedziņa
  • Tulkojumi un lietišķā sarakste
  • Klienta interešu aizstāvība strīdus jautājumos ar valsts un privātajām struktūrām;
  • Līgumu, pretenziju un dokumentu pakešu sagatavošana;
  • Tiek nodrošināta 2 (divu) pārstāvju piedalīšanās tiesas procesos visu instanču tiesās.
  • Izskatām civillietas, administratīvās lietas, krimināllietas, kā arī pārrobežu strīdus.