Daži no mūsu klientiem:

Biznesa angļu valoda


Piedāvājam individuāli apgūt biznesa, juridisko un lietišķo angļu valodu. Tas ietver sarunvalodu, gramatiku, attiecīgās nozares vārdu krājuma paplašināšanu. Piedāvājam elastīgu nodarbību grafiku. Mācību materiāli ir iekļauti mācību maksā.

Biznesa angļu valoda – komunikācija biznesa vidē, angļu valodas publiskā runa, starpkultūru saziņas un saskarsmes etiķete, biznesa angļu valodas un lietišķā terminoloģija, prezentēšanas māksla, uzstāšanās lielas auditorijas priekšā, praktiskā komunicēšanās spējas attīstīšana.

Praktiska apmācība: Biznesa tikšanās, piedalīšanās pārrunās un to vadīšana, prezentāciju vadīšana.

Lietišķā angļu valoda – lietišķās angļu valodas sarakste, komunikācija pa telefonu, epastu, faksu, angļu valoda mārketinga speciālistiem un dažādu amatu finanšu sektora darbiniekiem, lietišķā terminoloģija, prezentāciju veidošana.

Praktiska apmācība: Prezentāciju sagatavošana, vēstuļu, epastu, faksu rakstīšana, atbilstošas leksikas izmantošana lietišķu tikšanos laikā.

Juridiskā angļu valoda – angļu valoda juristiem, militārā dienesta personālam.

Praktiska apmācība: Līgumu u.c. juridisku dokumentu tulkošana, juridiskās terminoloģijas izmantošana pārrunu un lietišķās sarakstes laikā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet vai zvaniet mums!