Daži no mūsu klientiem:

Laipni lūdzam!

Mūs raksturo 10 gadu pieredze un kvalitāte. Mūsu moto ir – laiks ir nauda, un mēs cienām savu klientu laiku, tādēļ iesakām individuālu apmācību, jeb angļu valodas privātstundas. Turklāt, apmeklējot angļu valodas privātstundas – individuālas nodarbības, mūsu klienti paaugstina zināšanas angļu valodā tikai 20 nodarbībās.

Mācoties Biznesa angļu valodu, klientam viens līmenis angļu valodā tiek paaugstināts 10 individuālu nodarbību kursā.

Tā kā nodarbības ir individuālas, katram klientam tiek izstrādāts individuāls apmācību plāns, kas tiek pielāgots un koriģēts uz katru nodarbību.

Lai nodrošinātu to, ka klientam vienam zināšanu līmenim jāvelta tikai 20 nodarbības, savas darbības laikā esam izstrādājuši metodi pieaugušajiem, lai mācības noritēti ātri un angļu valoda vairs neliktos sarežģīta. Tā kā mūsu klienti ir pieaugušie, likumu mācīšanās nav nepieciešama. Mācības notiek bez likumu mācīšanās, jeb „kalšanas” – izejot uz tulkojumu uz latviešu vai krievu valodu. Angļu valodas mācīšanās ir jābūt „easy and fun.”

Piedāvājam gan grupu, gan individuālās nodarbības, jeb angļu valodas privātstundas interesentiem ar visu angļu valodas zināšanu līmeņiem. Apmācība notiek arī nelielās grupās, lai katram studentam būtu nodrošināta kvalitatīva apmācība un individuālais laiks ar pasniedzēju

Par angļu valodas privātstundām vairāk informācijas atradīsiet sadaļā – Privātstundas. Atrodamies Rīgas centrā un saviem klientiem piedāvājam bezmaksas autostāvvietu uz nodarbību laiku.

Pēc kursu pabeigšanas, studentiem tiek izsniegts Rīgas Domes apstiprināts sertifikāts.

AKTUĀLI: Sakarā ar uzņēmuma paplašināšanos, aicinām darbā angļu un krievu valodas pasniedzējus. Vairāk informācijas skatiet sadaļā – Karjera.

Biznesa angļu valoda – komunikācija biznesa vidē, angļu valodas publiskā runa, starpkultūru saziņas un saskarsmes etiķete, biznesa angļu valodas un lietišķā terminoloģija, prezentēšanas māksla, uzstāšanās lielas auditorijas priekšā, praktiskā komunicēšanās spējas attīstīšana.

Praktiska apmācība: Biznesa tikšanās, piedalīšanās pārrunās un to vadīšana, prezentāciju vadīšana.

Lietišķā angļu valoda – lietišķās angļu valodas sarakste, komunikācija pa telefonu, epastu, faksu, angļu valoda mārketinga speciālistiem un dažādu amatu finanšu sektora darbiniekiem, lietišķā terminoloģija, prezentāciju veidošana.

Praktiska apmācība: Prezentāciju sagatavošana, vēstuļu, epastu, faksu rakstīšana, atbilstošas leksikas izmantošana lietišķu tikšanos laikā.

Juridiskā angļu valoda – angļu valoda juristiem, militārā dienesta personālam.

Praktiska apmācība: Līgumu u.c. juridisku dokumentu tulkošana, juridiskās terminoloģijas izmantošana pārrunu un lietišķās sarakstes laikā.